Források / References


A bibliogáfia készítésénél igen nagy segítségemre voltak William Contento és a Locus kiváló on-line bibliográfiái:

Nyomtatott források/Printed sources: